Email Email: info@cela-ve.com
Phone Tel./ Fax: 0058 295 242 19 20
Phone Tel.: 0058 295 808 84 11
Phone Cellphone:0058 412 353 31 24

SPANISH LANGUAGE SCHOOL
CENTRO DE LINGUISTICA APLICADA, MARGARITA ISLAND


Informacje o szkole języka hiszpańskiego CELA

Nasza kadra:

Nasza dyrektor Sabina Loffler posiada doktorat z filologii hiszpańskiej, uzyskany na uniwersytecie UNED w Madrycie. Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych nauce i nauczaniu języków. Przed założeniem szkoły w roku 1997, przez ponad 15 lat uczyła języka hiszpańskiego jako języka obcego w instytutach i na uniwersytetach Europy. Wysokie kwalifikacje mają wszyscy nauczyciele języka hiszpańskiego w CELA, posługują się przynajmniej dwoma językami i stale uczestniczą w seminariach nauczycielskich w szkole i za granicą.

Nasza metoda nauczania i uczenia się:

CELA jest małą szkołą, o indywidualnym charakterze - przyjmujemy tylko ograniczoną liczbę uczniów w miesiącu. Kładziemy nacisk na to, by dla osiągnięcia najlepszych wyników grupy nigdy nie przekraczały siedmiu osób, a średnia uczniów na nauczyciela wynosi - w zależności od sezonu - od trzech do czterech osób.

Opracowaliśmy kilka testów znajomości języka, które pozwolą nam zapewnić naukę na odpowiednim poziomie. Można je wykonać online przed pierwszym dniem lekcji: CELA Online. Wyniki testu przesyłane są zarówno do szkoły, jak i ucznia. Zalecamy skorzystanie z tego narzędzia, ponieważ dzięki niemu możemy umieścić ucznia w najodpowiedniejszej dla niego grupie już od pierwszego dnia nauki, sprawić, by uczniowie w danej grupie byli na identycznym poziomie oraz zorientować się w  znajomości języka hiszpańskiego naszych nowych uczniów.

Bez względu na to, czy zdecydujecie się Państwo na naukę w grupach, na prywatnych lekcjach, czy też na kursach specjalistycznych, nauczanie dostosowane będzie dokładnie do Waszych potrzeb i zainteresowań, gdyż zawsze skupiamy się na jednostce.

Kursy języka hiszpańskiego w CELA odbywają się na pięciu poziomach zaawansowania: dla początkujących (nie znających zupełnie języka), średniozaawansowanych A, średniozaawansowanych B, zaawansowanych i wysoko zaawansowanych. Program dla każdego poziomu obejmuje 50 lekcji w dwutygodniowych blokach. Przyswajanie języka odbywa się szybko i skutecznie dzięki niewielkiej liczebności grup oraz temu, że nasze programy opierają się na nauczaniu gramatyki, słownictwa, morfologii i składni, przydatnych w najczęściej spotykanych, codziennych sytuacjach.

Zdecydowanie polecamy uczniom zakwaterowanie u rodzin, gdyż stwarza do dla nich więcej okazji do ćwiczenia języka oraz poznania innych aspektów życia codziennego i kultury Wenezueli. Od chwili założenia CELA w 1997 roku mieliśmy już ponad tysiąc uczniów z różnych krajów, w różnym wieku, o różnych zawodach i zainteresowaniach. Nasi nauczyciele mają duże doświadczenie w nauczaniu E.L.E. (język hiszpański dla obcokrajowców), a część z nich biegle posługuje się innymi językami.

Lekcje odbywają się w języku hiszpańskim - z wyjątkiem zajęć na poziomie podstawowym, podczas których najważniejsze wyjaśnienia podawane są w innych językach.

Chcąc otrzymać bardziej szczegółowe informacje o naszym programie, prosimy o kontakt z nami pod adresem info@cela-ve.com

Na pytania odpowiada i informacji udziela nasza dyrektor dr Sabina Loffler, z którą można skontaktować się pod adresem info@cela-ve.com.